O Kościele

Kościół ewangelicki, usytuowany przy pl. Kościelnym, został założony w 1709 roku. W art. 16 „Recesu Egzekucyjnego” wydanego na podstawie Ugody Altransztackiej, cesarz austriacki Józef I przyznał ewangelikom Śląska prawo do budowy sześciu kościołów, m.in. „….niedaleko miasta….” Cieszyna. Obecny późnobarokowy kościół – którego budowa rozpoczęła się w 1710 roku i trwała kilkanaście lat – powstał według planów architektonicznych Jana Jerzego Hausrückera z Opawy.